Gestaltningsuppdrag för Huge bostäder i Huddinge 2011

Delar av helheten i gryende skimmer
från dunkla vrår och ljusa rum lyser dagningen
allt är förbisett och beaktat


är den poetiska samlingstiteln titeln på Sofis fyra målningar. Texten anknyter till hur tiden gör minnet suddigare och knivskarpare på samma gång. Många är de bilder och minnen från platsen Kvarnbergsplan som genom tiderna blivit förbisedda och glömda, men något finns kvar. Det gäller att fånga dessa tidsglimtar innan de mörknar i minnets solnedgång.

Konstnären har i sina målningar samlat några tidsbilder från Kvarnbergsplan med omnejd. Med hjälp av egna fotografier, bilder ur böcker och Internet samt från Huddinge Kommuns bildarkiv har hon lagt ett bildpussel från olika tider.
Konstverket består av målningar med siluettbilder mot en fond av ljusa pastellfärgtoner i entrén till 2C och det omvända, ljusa siluetter mot svart fond i 2 D. Tekniken är målningar i oljefärg på duk som monterade i runda specialgjorda ramar eller tittskåp som skyddats av plexiglas.

Den runda formen anknyter till de runda armaturerna som finns i entréhallarna men de anspelar framförallt på den runda formen hos en kvarnsten. Närmare bestämt den kvarnsten som suttit i väderkvarnen som en gång stod på det intilliggande Kvarnberget mellan Kvarnbergsskolan och Kvarnbergsplan.

I målningarna i 2C kan man bland annat spåra siluetterna av sedan länge försvunna byggnader. I den större målningen syns Hörningsnäs Gård som brändes på 1950-talet och i den mindre den forna Josfabriken. Båda hotas av förnyelsens rivningsmaskiner. Kvadratmönstret i den mindre målningen är hämtat från fönstersättningen i Huddingegymnasiet. I den stora målningen vid 2 D finns en buss på väg till bussgaraget som låg vid Kvarnbergsplan från 1953 ända fram till 2006. Det gamla döda trädet finns på innergården. Det har sparat av ekologiska skäl till glädje för fåglar och diverse viktiga småkryp. En ljusarmatur från Gymnasietorget finns också med. Dess klotformade 1970-talsdesign ynglar av sig i bildens dekorativa prickmönster som även anknyter till det runda kvarnstenstemat.
Tomtbergaskolans fönstersättning har skapat mönster i den lilla målningen. Huset är statarbostaden som fanns vid Stuvsta gård på 1800-talet.

Text: Håkan Bull