The Vessel XVIII
235x222 cm
Acrylic on jute canvas, velvet, iron, clay, thread
 

The Vessel XVII
218x140 cm
Acrylic on jute canvas, velvet, iron, clay, thread
 

Framtidskropp #2
Flanör, Gävle
Group exhibition  2020  
 

I Framtidskropp#2 presenteras verk av 12 stycken konstnärer som tar sig an idéer om kroppen och kroppslighet ur olika perspektiv och med olika arbetsmetoder. I
arbetet med utställningen har vi försökt fokusera på en utopisk framtidssyn och önskningar om vad kroppen och kroppslighet kan få vara. I urvalet har det varit
viktigt att med verken visa på ett brett spektra, att försöka rymma så många parametrar som möjligt, att ge plats åt många narrativ som kan få gå kors och tvärs
genom verken, kroka i varandra och möjligen utgöra ytterligare narrativ. I diskussionen om vilka konstnärer som fått förfrågan att medverka har vår tankar rört
sig kring ord som eskapism, kroppens historia v/s den egna kroppens narrativ, kroppen genom ett digitalt filter, det ockulta, det normativa, det kollektiva, kroppen
som plural. I de samtal vi fört om urval av verk har det också blivit tydligt att de utopiska tankarna bör ses i relation till det mörker som omger kroppens historia. Att
det inte går att blicka framåt utan att se bakåt. Hur förgångna önskningar sedda i backspegeln blir nya idéer. Hur teknisk innovation och nya sätt att ta sig an material
möjliggör en väg framåt där det kroppsligt relaterbara inte tyngs ner av gamla bojor. För oss har det varit viktigt att urvalsprocessen skett stegvis genom en organisk
metod. Till Framtidskropp#2 har vi bjudit in konstnärer att medverka i omgångar, det började med de fyra som deltog i utställningen Framtidskropp#1 våren 2019, som
kan ses som ett pilotavsnitt där vi utkristalliserade en kärna av olika riktningar att bygga vidare på, sedan ytterligare fyra inbjudna konstnärer för att vidga konceptet
och slutligen fyra till för att föra in nya och binda samman idéer och narrativ.

Medverkande konstnärer: Sofi Lardner Häggström, Kristoffer
Palmgren, Jonas Westlund, Marte Edvarda Tidslevold, Linda Morell, David Åberg,
Carin Ellberg, Anna Ting Möller, Magnus Wallin, Valeria Montti Colque, Linda
Sestrajcic och Andreas Knag-Danielsen.

Framtidskropp är ett utställningsprojekt kurerat av Ann-Catrin Olsson och Filippa Nilsson Kallhed från CANA konstförening.
All photos by Ann-Catrin Olsson