Emanuel Swedenborg, Harry Price, Friedrich Jurgenson, Baron Von Schrenck Notzing och Konstantin Raudive är några exempel på personer som ägnat sig åt att utforska paranormala fenomen. Harry Price (1881-1948) experimenterade och uppfann utrustning för att undersöka olika mediala personer på deras förmågor. 1937 hyrde han fastigheten Borley Rectory som ansågs vara det mest hemsökta huset i England. Där utförde han experiment och lät utföra seanser. Efter sin död så blev han anklagad av kollegor för att vara en bluff och bedragare. Friedrich Jurgenson (1903-1987) arbetade som operasångare, konstnär och arkeolog. En sommardag 1959 begav sig Friedrich ut i naturen för att spela in fågelsång. När han sedan lyssnade på det han spelat in upptäckte han talande röster. Efter detta spelade han in tusentals röster som han sa var från de döda. Han var en av pionjärerna bakom det som kallas för EVP (electronic voice phenomenon) eller på svenska ERF (elektroniska röstfenomen). Olika experter undersökte materialet och var med vid inspelningar. De hade olika meningar om fenomenens ursprung. Idag finns det personer världen över som ägnar sig åt ITK instrumentell transkommunikation där de säger sig kommunicera med andra dimensioner med hjälp av till exempel radio, TV,datorer eller telefoner.

 

The Void  (extract 1 min)

05:46 min

2010

Devices-In search for contact

Oil on canvas 2010.  

200 x 217 cm

Friedrichs audiotek

Triptych oil on canvas 

80 x 261 cm

2010

Developing playback

Oil on canvas 

87x 87 cm

2010

Testbox

Oil on canvas 

65 x 65 cm

2010

The blank page

Oil on canvas 

30 x 40 cm

2010